اکتشاف آبهای زیر زمینی و کاوش معدن (ژئوفیزیک)
 • عنوان آگهی: اکتشاف آبهای زیر زمینی و کاوش معدن (ژئوفیزیک)
 • بخش: نیاز مندی ها
 • گروه: خدمات مهندسی
 • تاریخ شروع آگهی: 1396/02/18
 • تاریخ پایان آگهی: 1396/01/21
 • استان: تهران
 • شهر: تهران
 • ایمیل: kamyar.yahya@gmail.com
 • تلفن:
 • موبایل: 09211525033
 • شرکت زمین اکتشاف گستر کویر


  تعیین مناسب ترین نقطه برای حفاری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی


  انجام مطالعات اکتشافی ژئوفیزیک شامل:


  مطالعات منابع آب زیر زمینی


  تعیین مناسب ترین نقطه برای حفاری و بهره برداری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی


  تعیین دقیق عمق دسترسی به آب (سطح ایستابی )


  تعیین کیفیت آب (میزان شیرینی و شوری و تعیین مرز بین آب شور و شیرین )


  تعیین عمق سنگ کف (تعیین حفاری بهینه )


  تعیین عمق و ضخامت لایه های آبدار و اکتشاف جریان های آب


  اکتشاف معادن فلزی و غیر فلزی


  شرح خدمات شرکت صحرا کاوش شرق :


  انجام مطالعات ژئو فیزیک شامل:


  مطالعات مقاومت ویژه الکتریکی


  مطالعات الکترو مغناطیس (GPR,VLF,M,… )


  مطالعات گرانی سنجی


  مطالعات لرزه نگاری


  مطالعات مغناطیس سنجی


  نماینده شمال و شمالغرب کشور: مهندس کامیار یحیی. کارشناس ارشد ژئوفیزیک(عضو سازمان نظام مهندسی معدن)


  توجه داشته باشید تنها روش علمی مورد تائید محافل علمی جهان جهت اکتشاف آب ، روش ژئوفیزیک میباشد


  kamyar.yahya@gmail.com


  ( اکتشاف آبهای زیر زمینی و کاوش معدن(ژئوفیزیک) )

  ( اکتشاف آبهای زیر زمینی و کاوش معدن(ژئوفیزیک) )