گستره بسیار وسیع احتیاجات یک جامعه پویا به ارائه خدمات در زمینه های گوناگون و حجم بالای میزان تقاضا ، لزوم افزایش کیفیت و کارایی خدمات ارائه شده و همچنین ضرورت تعریف یک ساز و کار پویا در جهت شناساندن مراکز خدماتی و نحوه عرضه آنها امری بسیار مهم می باشد.

 

داشتن یک سیستم دسته بندی هوشمند در راستای پوشش عناوین خدماتی ، تفکیک موضوعی و نوع خدمات،شفاف سازی نکات قوت و کلیدی هر کسب و کار و اتخاذ سیاست های امروزی و مدرن برای ارائه تبلیغات، از جمله عوامل موفقیت آمیز در افزایش مخاطبین جهت فروش خدمات می باشد.

 

با توجه به اضطرار تخصیص مکانی مناسب برای ارائه خدمات و معرفی آن و همچنین هزینه های بالای خرید یا اجاره مکان کسب ، بسیاری از متخصصین حوزه های مختلف خدمات که فاقد مکان کسبی مناسب می باشند، فرصت خود اشتغالی و امکان تبادل و مذاکره برای استفاده از فرصت های شغی را از دست میدهند.

 

بانک اطلاعاتی ساختکار این امکان را برای اعضاء خود فراهم آورده است تا با داشتن فرصتی استثنائی نسبت به عرضه جنبه های مختلف کسب و کار و تخصص فردی و گروهی، بتوانند سیستمی هوشمند برای ارائه مهارت های خود در  مخاطب سازی مستقیم متقاضیان خدمات ، در اختیار داشته باشند.